privacyverklaring

Privacy verklaring

Privacy Statement
Rijschool Lauritsen, gevestigd aan Zaanden 5 2151 SE Nieuw Vennep,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lauritsen Rijopleidingen
Zaanden 5 2151 SE Nieuw Vennep
Telefoon: 0252674994

L.C.Lauritsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool Lauritsen.Hij is te bereiken via info@lauritsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Lauritsen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Lauritsen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lauritsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijschool Lauritsen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informeren over wijzigingen diensten of producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om examens en TussenTijdseToetsen bij het CBR te kunnen aanvragen en inplannen
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming en een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschool Lauritsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Lauritsen) tussen zit.

Rijschool Lauritsen houdt ook via een computerbestand deze gegevens bij. Ook houdt Rijschool Lauritsen een papieren administratie bij voor de vorderingen van de rijlessen en aanvragen van examens.
Rijschool Lauritsen plaatst na mondelinge toestemming foto’s van geslaagde kandidaten op Social Media met vermelding van hun naam in een felicitatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijschool Lauritsen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia tot en met 6 maanden na slagen of melding definitief stoppen voor afhandeling financiën en eventuele problemen
Adres tot en met 3 jaar na slagen of melding definitief stoppen voor zenden kerstgroet
E-mailadres tot en met 3 jaar na slagen of melding definitief stoppen voor zenden kerstgroet
Bankrekeningnummers en rekeningen in de financiële administratie tot en met 7 jaar voor de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool Lauritsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en BSN-nummer worden gedeeld met het CBR om examens en TussenTijdseToetsen te kunnen aanvragen en inplannen.
Persoonsgegevens zoals naam, adres en bankrekeningnummer worden gedeeld met de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Functionerings cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten functioneren

Social Media cookies: Embedded content van social media sites als bijvoorbeeld Youtube, Facebook, Linked-in, Pinterest en Gravater, bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor PrimeMedia niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website www.consumentenbond kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool

Lauritsen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lauritsen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rijschool Lauritsen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool Lauritsen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lauritsen.nl