2toDrive

def-logo-2todrive (1)

Wat is 2toDrive?

2toDrive is een experiment waarbij de 17 jarige rijbewijsbezitter onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet.

Waarom 2toDrive?

Jongeren zijn vaak betroken bij ernstige ongevallen, terwijl deze groepslechts een kleindeel uitmaakt van alle weggebruikers. Door invoering van 2toDrivehoopt men het aantal verkeersdoden op jaarbasis te verminderen

Wie komen voor 2toDrive in aanmerking?

Jongeren die op – of na de startdatum van het experiment 17 jaar worden.
Voor diegenen die vóór de startdatum 17 jaar worden is er een door de overheid vastgestelde overgangsregeling. Zij kunnen niet meedoen aan 2toDrive, maar mogen wel starten met het nemen van praktijklessen. zij mogen echter pas op hun 18e verjaardag of daarna praktijexamen doen en hoeven niet met een coach te rijden.

Belangrijk voor de kandidaat.

Vóórdat de kandidaat begint met de rijopleiding moet hij of zij zich persoonlijk opgeven voor 2toDrive en een begeleiderspas aanvragen. Op de website www.2toDrive.nl is een inschrijfformulier beschikbaar om te downloaden en te printen. Hou er rekening mee dat de aanvraag van de pas tijd kost, want de gegevens van de kandidaat en coaches moeten nagetrokken worden. Nadat je een aanvraag hebt ingediend duurt het 10 werkdagen voordat je een begeleiderspas thuisgestuurd krijgt.

Wie kan je vragen als coach?

Op de begeleiderspas moet de naam van minstens één, en maximaal 5 coaches vemeld staan. De coach moet wel aan een aantal eisen voldoen.  In het kort: de coach moet:
+ minimaal 27 jaar zijn
+ minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs zijn
+ van “onbesproken” gedrag zijn, dus geen aantekeningen bij justitie / invordering rijbewijs / gedragscursussen enz.
Natuurlijk moet de coach zelf ook toestemming geven. De coach moet én de mogelijkheid én de tijd hebben om jou serieus te begeleiden. Je zult vaak bij je ouders uitkomen, maar natuurlijk mogen ook anderen je gaan begeleiden. Als een coach maar aan de eisen voldoet en als hij/zij nadat jij je rijbewijs hebt, maar de tijd heeft om jou ervaring in het verkeer op te laten doen. Alle eisen waaraan de coach moet voldoen, zijn te vinden op www.2toDrive.nl

Hoe is het geregeld?

+ Vanaf 16 jarige leeftijd kan de kandidaat zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR.(www.cbr.nl) Het theoriecertificaat is voor deelnemers aan 2toDrive 1,5 jaar geldig.
+ Vanaf 16,5 jarige leeftijd kan de kandidaat zich aanmelden voor 2toDrive door de begeleiderspas aan te vragen. Van iedere coach is een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Het RDW controleert de gegevens en als alles in orde is, wordt de begeleiderspas na ongeveer 10 werkdagen toegestuurd. De kosten voor de pas bedragen € 35,00.
+ Denk om de wachttijden. Schrijf je op tijd in. Vanaf 16,5 jaar mag je beginnen mat praktijklessen, niet eerder.
+ Eventueel kan er vanaf 16,5 jaar ingeschreven worden voor een TussenTijdseToets.
+ Vanf je 17e jaar mag je praktijkexamen doen, inschrijving voor het praktijkexamen kan al vóórdat je 17 jaar bent. Geslaagd?. Dan kan je het rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis. Daar wordt gecontroleerd of je een geldige begeleiderspas hebt, zo ja dan wordt het (beginners)rijbewijs afgegeven.
+ Tot dat je 18 jaar bent mag je met de auto onder begeleiding aan het verkeer deelnemen. Je moet dan wel het rijbewijs en de begeleiderspas bij je hebben.

Belangrijk voor de coach.

Iedereen die aan de eisen voldoet kan coach zijn. De coach heeft niet de functie van rijinstructeur. Dat is een gepasseerd station. Degene, die begeleid wordt heeft al een rijbewijs. De jongere moet wél nog de nodige ervaring opdoen in het verkeer. Hier wordt een beroep op de coach gedaan. Er moet een auto beschikbaar zijn en de coach moet ook de tijd hebben om de toezeggingen waar te kunnen maken. Vaak is alleen de aanwezigheid van de coach in de auto al genoeg, maar op die momenten dat het nodig is, moet de coach helpen, begeleiden, wijzen op mogelijke gevaren en de jongere leren te anticiperen. Kortom: de coach helpt de jongere het risicovolle eerste jaar door. Soms is dit geen gemakkelijke taak. Weet wat er als coach van je verwacht wordt!Van 2toDrive is heel goed een win-win situatie te maken. Het autorijden is de laatste 10 jaar heel erg veranderd. Als coach heb je natuurlijk al veel ervaring als automobilist opgedaan. Wél kunnen er in die jaren onhebbelijkheden in je rijstijl zijn geslopen, en heb je veranderingen in de regelgevbing gemist. Probeer van alkaar te leren. In de auto moet geen éénrichtings-verkeer gaan ontstaan van coach naar beginnend bestuurder. Voor de coach zou het beter zijn om deze gelegenheid aan te pakken om eens goed in de spiegel te kijken: zelfreflectie en een update zijn nooit weg.

“2toDrive, daar komen we samen wel uit”

Heb je na bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen of wil je meer informatie omtrent 2toDrive of het nemen van rijlessen, neem dan contact op per telefoon, mail of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op!